เปิดโอกาสความเท่าเทียม

ทางการศึกษา สู่เยาวชนไทย


banner1

ดูคลิปติวออนไลน์

น้อง ๆ สามารถดูคลิปติวรายวิชาได้
ทั้งแบบสดและย้อนหลัง

banner1

ติวเตอร์ขั้นเทพ

พบกับเหล่าติวเตอร์
ฝีมือขั้นเทพ

banner1

ประกาศนียบัตร

เมื่อน้อง ๆ เข้าร่วมติวสดออนไลน์ครบ
สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้

ร่วมสนับสนุนหลักทางการศึกษา

banner1

Tips & Tricks

อัปเดตทุกข่าวสาร พร้อมเคล็ดลับพิชิตข้อสอบ

pencil

ติวย้อนหลัง


ฉันอยากติววิชา

เลือกวิชาที่อยากเรียน
 • GAT เชื่อมโยง
 • Meet the IDOL
 • PAT2 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
 • PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 • PAT2 วิทยาศาสตร์ (เคมี)
 • PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ)
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ (A-Level)
 • ชีววิทยา (A-Level)
 • ฟิสิกส์ (A-Level)
 • ฟิสิกส์ (A-Level) + แนะแนว TPAT3
 • ภาษาอังกฤษ (A-Level)
 • ภาษาอังกฤษ (O-Net + GAT + สามัญ)
 • ภาษาไทย (A-Level)
 • ภาษาไทย (Gat เชื่อมโยง)
 • ภาษาไทย (O-Net+สามัญ)
 • ภาษาไทย (สามัญ)
 • วิทยาศาสตร์ (O-Net+สามัญ)
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-Level)
 • สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ)
 • เคมี (A-Level)
 • แนะแนวอาชีพ + ระบบสอบ TCAS
เริ่มเรียน
tempCard
Meet the IDOL

Meet the Idol

tempCard

ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์, เจษฎากร ชัยนราพิพัฒน์ และเสาวลักษณ์ ณ คำพล

calendar-yellow

07 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
Meet the IDOL

Meet the Idol

tempCard

อ.คณาธิป สุนทรรักษ์

calendar-yellow

03 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
Meet the IDOL

Meet the IDOL

tempCard

พลอยไพลิน ตั้งประภาพร

calendar-yellow

05 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (A-Level)

ติวติดอาวุธ ติวสด 6 วัน : คณิตศาสตร์ประยุกต์ (A-Level)

tempCard

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์

calendar-yellow

05 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (A-Level)

ติวติดอาวุธ ติวสด 6 วัน : คณิตศาสตร์ประยุกต์ (A-Level)

tempCard

อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล

calendar-yellow

05 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ภาษาไทย (A-Level)

ติวติดอาวุธ ติวสด 6 วัน : ภาษาไทย (A-Level)

tempCard

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า + อ.เกศจิรา บุญตระกูล

calendar-yellow

03 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ติวติดอาวุธ ติวสด 6 วัน : TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

tempCard

อ.สุวคนธ์ อินป้อง

calendar-yellow

03 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ภาษาอังกฤษ (A-Level)

ติวติดอาวุธ ติวสด 6 วัน : ภาษาอังกฤษ (A-Level)

tempCard

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์

calendar-yellow

04 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล

ติวติดอาวุธ ติวสด 6 วัน : TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล

tempCard

อ.เกศจิรา บุญตระกูล + อ.เจษฎา สุขุมามาศ

calendar-yellow

04 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
binocular

เทสสกิลศัพท์สายฝอ ใช้ให้ดี ใช้ให้ถูกก

วัดระดับความแม่นภาษาอังกฤษ

paint
note

1/6

"OMG! I think I’m in hot water"
. เอาละ ฉันว่าฉันงานเข้าละ!
. โอ๊ยย นึกว่าอยู่ในน้ำเดือด
mail

ติวเตอร์ ขั้นเทพ
ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเข้มข้น

ติดอาวุธเด็กไทยให้พร้อมก่อนลงสนามสอบจริง
LEVEL UP อัพเวลความรู้ติวสู้เต็มขั้น”

bag

SAHAPAT ADMISSION

ติวออนไลน์จัดเต็ม

ติวออนไลน์ย้อนหลัง และติวออนไลน์แบบสด กับติวเตอร์ขั้นเทพที่จะมาติดอาวุธพร้อมสอบ ให้กับน้อง ๆ ในทุกสนามสอบ

อัปเดตข้อมูลก่อนใครที่

arrow