ติววิชา
tempCard
TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

tempCard

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์

calendar-yellow

05 ต.ค. 66

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ภาษาอังกฤษ (A-Level)

ติวติดอาวุธ ติวสด 6 วัน : ภาษาอังกฤษ (A-Level)

tempCard

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์

calendar-yellow

04 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ภาษาอังกฤษ (O-Net + GAT + สามัญ)

เฉลยข้อสอบ Online Post - Test GAT ภาษาอังกฤษ (วิชาความถนัดทั่วไป GAT ตอนที่ 2)

tempCard

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์

calendar-yellow

01 มี.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ภาษาอังกฤษ (O-Net + GAT + สามัญ)

ติวทุกเสาร์: ภาษาอังกฤษ O-NET, GAT, สามัญ

tempCard

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์

calendar-yellow

19 ก.ย. 63

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ภาษาอังกฤษ (O-Net + GAT + สามัญ)

ภาษาอังกฤษ (O-Net +GAT+ สามัญ)

tempCard

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์

calendar-yellow

07 ต.ค. 62

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ภาษาอังกฤษ (O-Net + GAT + สามัญ)

ภาษาอังกฤษ (O-NET + GAT + สามัญ)

tempCard

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์

calendar-yellow

01 ต.ค. 61

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ภาษาอังกฤษ (O-Net + GAT + สามัญ)

ภาษาอังกฤษ (O-Net+Gat+สามัญ)

tempCard

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์

calendar-yellow

02 ต.ค. 60

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ภาษาอังกฤษ (O-Net + GAT + สามัญ)

ภาษาอังกฤษ

tempCard

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์

calendar-yellow

09 ต.ค. 59

ดูติวย้อนหลัง
arrowLeft
1
arrowRight