ติววิชา
tempCard
TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

ฟิสิกส์ (A-Level) + TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

tempCard

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

calendar-yellow

06 ต.ค. 66

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
ฟิสิกส์ (A-Level) + แนะแนว TPAT3

ติวติดอาวุธ ติวสด 6 วัน : ฟิสิกส์ (A-Level) + แนะแนว TPAT3

tempCard

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

calendar-yellow

07 ต.ค. 65

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3)

tempCard

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

calendar-yellow

15 ต.ค. 64

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ติว 6 วันติด: ฟิสิกส์ (PAT2, สามัญ)

tempCard

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

calendar-yellow

20 พ.ย. 63

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

tempCard

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

calendar-yellow

11 ต.ค. 62

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

tempCard

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

calendar-yellow

05 ต.ค. 61

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

PAT 2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

tempCard

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

calendar-yellow

06 ต.ค. 60

ดูติวย้อนหลัง
tempCard
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

tempCard

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

calendar-yellow

08 ต.ค. 59

ดูติวย้อนหลัง
arrowLeft
1
2
arrowRight