Tip & Tricks เคล็ดลับพิชิต TCAS

FACTS ABOUT TGAT&TPAT

วันที่ 13 พ.ค. 65

#Tcas66  มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความซ้ำซ้อนของแต่ละรายวิชาสอบ

สำหรับในปีนี้! น้อง ๆ สามารถเลือกสอบทั้งแบบกระดาษ ? และคอมพิวเตอร์ ? ที่จัดให้ได้ด้วยนะ

และสามารถเลือกสอบ TGAT/TPAT ได้สูงสุดถึง 6 วิชา ✨


Facts About TGAT/TPAT มาเจาะลึกข้อมูลแต่ละสนามสอบ! ไปกับ Sahapat Admission กัน 


กำหนดการสอบ TGAT /TPAT ช่วงเดือนธันวาคมนี้ น้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ 2 รูปแบบ คือ กระดาษ (PBT หรือ Paper Based Test) หรือ คอมพิวเตอร์ (CBT หรือ Computer Based Test)มาดูการสอบ TGAT กันดีกว่า สนามสอบนี้มีชื่อเต็ม ๆ ว่า “Thai General Aptitude Test”  หรือเรียกชื่อไทยว่า “ความถนัดทั่วไป”


สำหรับ TGAT Part 1 ข้อสอบเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื้อหาข้อสอบจะยังคงคล้ายกับ GAT ภาษาอังกฤษที่ #DEK65 ทำมาแล้ว และน้อง ๆ  ปี 66 สามารถเข้าไปดูข้อสอบเก่าและคลิปย้อนหลังฟรีได้เลยที่ https://sahapatadmission.com/vdo


ในส่วนของ Part 2 และ 3 มีการปรับเปลี่ยนไปจาก GAT เชื่อมโยงของปีที่ผ่านมา แต่ไม่ยากเกินไปแน่นอน

✅  สำหรับ TGAT Part 2 เนื้อหาข้อสอบเกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผล จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโจทย์อย่างมีตรรกะและสามารถอธิบายที่มาที่ไปของคำตอบได้อย่างมีเหตุมีผลได้ แนะนำให้น้อง ๆ เสิร์ชหา ‘ข้อสอบเชิงตรรกะหรือเชาว์ปัญญา’ มาลองฝึกทำได้เลย


✅  สำหรับ TGAT Part 3 ข้อสอบเกี่ยวกับสมรรถนะการทำงาน จะแบ่งเนื้อหาสอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม : โจทย์จะกำหนดสถานการณ์ตัวอย่าง ที่พูดถึงปัญหาและสาเหตุมาให้น้อง ๆ ช่วยเสนอแนะวิธีการรับมือกับปัญหาอย่างไรให้เป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์

2.การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน : โจทย์จะกำหนด สถานการณ์ตัวอย่างมา 1 สถานการณ์ และจะมีข้อสอบย่อยให้น้อง ๆ วิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์นั้นแล้วตอบคำถาม

3.การบริหารจัดการอารมณ์

4.การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ รูปแบบข้อสอบจะกำหนดสถานการณ์ตัวอย่างมาให้น้อง ๆ เลือกว่าคำตอบไหนที่สามารถจัดการกับเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ เพื่อวัดทัศนคติทั้ง 4 ระดับของน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบได้ที่ https://bit.ly/3vIebQi 
ในส่วนของการสอบ TPAT มีอะไรบ้างนะ TPAT มีชื่อเต็ม ๆ ว่า “Thai Professtional Aptitude Test”  หรือเรียกชื่อไทยว่า “ความถนัดวิชาชีพ”


✅สำหรับ TPAT จะเปิดสอบทั้งหมด 5 วิชาและจะเหลือแค่กลุ่มความถนัดตามวิชาชีพเท่านั้น หรือมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น TPAT1 จะเป็นข้อสอบเน้นความถนัดของอาชีพแพทย์

✅ในส่วนวิชาพื้นฐานอื่น ๆ  อย่างเช่น คณิตศาสตร์ หรือ PAT1 (เดิม) , วิทยาศาสตร์ หรือ PAT2 (เดิม) จะถูกโยกย้ายไปที่การสอบ A-Level หรือ Applied Knowledge แทนนั่นเอง

✨สำหรับสนามสอบ TGAT/TPAT ในปีนี้มีรูปแบบการสอบถึง 2 รูปแบบ คือ กระดาษ (PBT หรือ Paper Based Test)  หรือ คอมพิวเตอร์ (CBT หรือ Computer Based Test) โดยน้อง ๆ สามารถเลือกได้ตามความสมัครใจ แต่ต้องเลือกสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะ เพราะสอบวันและเวลาเดียวกัน น้อง ๆ สะดวกแบบไหนก็เลือกได้เลยน้า
Privacy Policy

โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์" หรือ SAHAPAT ADMISSION เสริมความพร้อมและ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์แห่งนี้ (www.sahapatadmission.com) เป็นการรับชมการติวและทบทวนความรู้ผ่านเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาจมีการบันทึกข้อมูลลูกค้าหรือสมาชิกไว้บนเว็บไซต์ ในขณะนี้บริษัทยังไม่มีการให้บริการภายใต้โดเมนเนมชื่ออื่น หากพบการร้องขอข้อมูลไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามจาก URL อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุนี้ อย่าทำการให้ข้อมูลโดยเด็ดขาด

บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทเท่านั้น

 1. เว็บไซต์ sahapatadmission.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชนและข้อมูลการศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ ทำแคมเปญการตลาด เช่น ลงโฆษณาโดยใช้เบอร์โทรศัพท์จากผู้ที่สมัครโครงการ หรือที่เรียกว่าการทำ Retargeting รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com เพื่อนำไปพัฒนาโครงการต่อไปเท่านั้น
 2. เว็บไซต์ sahapatadmission.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com เป็นต้น เว็บไซต์ sahapatadmission.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com
 4. บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  • กรณีเป็นการให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด
  • กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ sahapatadmission.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ เว็บไซต์ sahapatadmission.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ต่อไป

บริษัทฯใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ของโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์" ใช้คุกกี้ในการจำแนกท่านจากผู้ใช้อื่นๆบนเว็บไซต์ของโครงการ คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ของโครงการ และยังช่วยให้บริษัทฯพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีก โดยการใช้งานเว็บไซต์ของโครงการนี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ

 • คุกกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ (Analytical/ Performance Cookies) – คุกกี้ที่อนุญาตให้บริษัทฯทำการจดจำ นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและลักษณะการเข้าดูเว็บไซต์ของโครงการ คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯพัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของโครงการได้ โดยทำให้ผู้ใช้งานสามารถพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) – คุกกี้นี้จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมของท่านบนเว็บไซต์ของโครงการ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เลือกดู และลิงค์ใดที่ท่านเลือกติดตาม บริษัทฯจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำให้เว็บไซต์ของโครงการ และ หน้าโฆษณาที่แสดงนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันได้

เว็บไซต์ sahapatadmission.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ sahapatadmission.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ sahapatadmission.com การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ sahapatadmission.com

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ในหน้าเว็บ http://www.sahapatadmission.com

กำลังบันทึกข้อมูล

Loading..