banner

Checklist ก่อนที่จะยื่น Portfolio ในรอบแรกกัน!

calendar-yellow

19 พ.ย. 61

thumbnail-1

1. เนื้อหาใน Portfolio ไม่ว่าจะเป็นประวัติ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ รวมถึงรางวัลที่เคยได้รับนั้นควรเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
*การส่ง Portfolio อันเดียวไปสมัครในหลาย ๆ สาขา และไม่ตรงกับคุณสมบัติที่สาขาวิชานั้นต้องการ อาจจะทำให้เสียเงินในการสมัครโดยเปล่าประโยชน์2. ข้อมูลที่จัดทำ Portfolio นั้นจะต้องมีไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)ข้อมูลที่ควรจะมีใน Portfolio คือ


- ประวัติส่วนตัวและการเรียน

- ผลงานและภาพกิจกรรม (ต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร) 

- รางวัลที่เคยได้รับ

- กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนหรือจิตอาสาต่าง ๆ3. หลังจากเตรียมข้อมูลทุกอย่างครบแล้ว ลองมาเช็กกันว่ารูปแบบที่นำเสนอนั้นน่าสนใจพอหรือยัง  อย่าลืมว่ากรรมการจะต้องดู Portfolio เป็นร้อย ๆ เล่ม หากสามารถสร้างความแตกต่าง Portfolio ของเราได้ ก็ถือว่าเป็นส่วนดีทีเดียว* อย่าลืมเช็กก่อนว่าสาขาวิชาที่เลือกนั้นมีการกำหนดหรือวิธีการนำเสนอ Portfolio หรือไม่


Tip & Tricks อื่น ๆ ที่น่าสนใจ