banner

เรื่องข้อสอบที่ DEK67 ควรรู้ก่อนเข้าสอบ A-Level

calendar-yellow

02 มี.ค. 67

thumbnail-1

ก่อนจะสอบ ต้องรู้ข้อมูลมาก่อนนะน้อง ๆ รวมข้อมูลมาให้แบบฉ่ำ


7 วิชาสุดจี๊ด ในสนามสอบ A-Level 67 นี้ พี่พัฒน์พัฒน์ขอแชร์อีกนิดเรื่องบทที่ออกสอบ ?


ชีวะ : ระบบย่อยอาหาร, ระบบหมุนเวียนเลือด, ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน, ระบบขับถ่าย, ระบบหายใจ, ระบบประสาท

และการเคลื่อนที่, พฤติกรรมของสัตว์


ฟิสิกส์ : ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรงและ


กฎการเคลื่อนที่, สมดุลกลของวัตถุ, โมเมนตัมและการชน, การเคลื่อนที่แนวโค้ง


ไทย : การสะกดคำ, จับใจความ, การตีความ, การอนุมาน, การเขียน, ประโยคกำกวม, ระดับภาษา, สุภาษิต, อุปมา, คำทับศัพท์,

ราชาศัพท์


สังคม : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์


คณิต 1 : เซต, ตรรกะศาสตร์, จำนวนจริงและพหุนาม, ฟังก์ชันต่าง ๆ, จำนวนเชิงซ้อน, เมทริกซ์, ลำดับและอนุกรม


ภาษาอังกฤษ : ทักษะการอ่าน, โฆษณา, บทวิเคราะห์สินค้าบริการ, รายงานข่าว, ภาพประกอบบทความ, บทความทั่วไป


เคมี : อะตอม, สมบัติของธาตุ, พันธะเคมี, แก๊ส, เคมีอินทรีย์, พอลิเมอร์, สมการเคมี, ปริมาณสัมพันธ์, สมดุลเคมี, กรด เบส,

เคมีไฟฟ้า


จำไว้ให้ขึ้นใจไม่ว่าจะจำนวนข้อ, เวลาสอบ, เรื่องที่ออกสอบ จะได้ไม่เครซี่ตอนเข้าห้องสอบ


สู้อีกนิดเดียวน้อง ๆ ก็จะรู้ผลแล้วพี่พัฒน์พัฒน์เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่นะ !


ถ้าใครกำลังหามองหาโครงการดี ๆ ที่ติวฟรี


อย่าลืมมาลงทะเบียนกับสหพัฒน์ แอดมิชชั่นน้า


?ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนลงได้ ที่ https://bit.ly/40jPOWN


#SahapatAdmission #ติวฟรีสหพัฒน์ #SPCAdmissionSHARE

#TCAS67 #Dek67


Tip & Tricks อื่น ๆ ที่น่าสนใจ